Personvernerklæring for Hjelp 113

Introduksjon

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (heretter kalt SNLA eller vi) har laget Hjelp 113-appen. Appen er gratis og er ment for bruk som den er. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Hjelp 113-appen samler inn og bruker personopplysninger om brukerne av appen. Personopplysningene vi samler inn, brukes for å få appen til å virke som den er ment, og SNLA vil ikke dele personopplysningene på annen måte enn slik det er beskrevet her.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

For å bruke alle funksjoner i Hjelp 113-appen, trenger appen tilgang til posisjonen din (informasjon om stedet der du er, basert på mobilens stedstjenester). Du vil kunne se posisjonen din i appen. Vi kan ikke garantere at posisjonen er nøyaktig. Appen fungerer ikke dersom den ikke får tilgang til posisjonen, og denne tilgangen er derfor nødvendig for å kunne levere tjenesten til deg i tråd med brukervilkårene.

Hjelp 113-appen gjør det mulig å sende posisjonen din til nødsentralen under samtalen dersom du registrerer mobilnummeret i appen. Hjelp 113-appen benytter mobilnummeret sammen med posisjonen din slik at nødsentralen kan vite hvor du er når du gjør en nødsamtale. Ved å registrere mobilnummer i appen, vil din posisjon oversendes nødsentralen ved nødsamtale gjort fra appen. Registreringen er basert på ditt samtykke, og dersom du ikke lenger ønsker automatisk sending av posisjon, kan du når som helst trekke samtykket tilbake ved å slette registreringen direkte i appen. Dersom du i iPhone-versjonen av Hjelp 113 kun gir tilgang til posisjonen din når appen er i bruk, vil posisjonen kun oversendes før nødsamtalen starter og ikke under selve samtalen.

I Hjelp 113-appen kan man oppgi viktige helseopplysninger som nødoperatøren trenger å vite om deg ved en nødsituasjon. Helseopplysninger er frivillig, og bruker er selv ansvarlig for informasjonen som oppgis. For å oppgi helseopplysninger kreves det av mobiltelefonen har kode, dette for å beskytte ditt personvern og at uvedkommende ikke kan åpne telefonen. Ved å legge inn helseopplysninger tar bruker selv ansvar for videre sikkerhet av mobiltelefonen og at mobiltelefonen har kode.

SNLA ønsker også å bruke ditt mobilnummer til å sende deg SMS eller epost-adresse for informasjons- og markedsføringsformål. I appen kan du gi oss samtykke til at vi kan sende deg SMS eller e-post. Vi vil i så fall kunne sende deg informasjon på SMS eller e-post inntil du melder deg av tjenesten. Ditt mobilnummer eller e-post adresse vil aldri selges eller på annet vis overføres til tredjepart. Dette kreves ikke for at appen skal virke.

Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysninger om din posisjon og mobilnummeret ditt samles inn direkte fra din mobiltelefon. Hjelp 113-appen benytter en kartintegrasjon. Integrasjonen er hentet fra Apple dersom du bruker iOS og fra Google dersom du bruker Android. Hvis du benytter veivisningsfunksjonen, vil du da gå ut av Hjelp 113-appen og inn i en annen app. Vi har ingen kontroll over den andre appen, men vær oppmerksom på at du risikerer at du blir veiledet til et sted der det ikke er en vei. Du kan lese mer om personvern ved å gå til Apples personevernerklæring eller Googles personvernerklæring.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er nødvendig at appen får tilgang til din posisjon for at den skal fungere som den er ment. Det er frivillig å gi fra seg mobilnummer i appen. Dersom du ikke gjør dette, vil ikke appen automatisk sende posisjonen din til nødsentralen under nødsamtalen. Det er også frivillig at mobilnummeret ditt brukes for å sende deg informasjon fra SNLA. Du har mulighet til å fjerne mobilnummeret fra appen, dersom du skulle ønske dette.

Helseopplysninger er frivillige å oppgi i appen og kan fjernes når som helst dersom bruker ønsker det. Informasjonen lagres kun lokalt på telefonen i kryptert lager.

Utleveres opplysninger til tredjepart?

Ditt registrerte mobilnummer brukes for å sende posisjonen din til NRDB (Nasjonal Referansedatabase, se informasjon på www.nrdb.no). Dersom helseopplysninger er oppgitt, sendes disse til NRDB i det man ringer nødnummer fra appen. SNLA har databehandleravtale med NRDB. Dataene som sendes vil slettes etter en time. Ut over dette vil SNLA ikke dele dine personopplysninger med andre eller lagre dataene på noen som helst måte.

Dersom helseopplysninger er oppgitt, sendes disse inn til NRDB kun ved nødanrop, såfremt mobilnummer er angitt.

Hvordan lagres og slettes opplysningene?

Ditt mobilnummer og helseopplysninger lagres kryptert lokalt i appen. Du kan slette registrerte helseopplysninger, mobilnummer eller e-post direkte i appen. Du kan når som helst trekke samtykket om å bli kontaktet av SNLA på SMS eller e-post. Du kan trekke samtykket om å bli kontaktet av SNLA, uten å slette mobilnummeret fra appen. Du vil dermed fortsette å ha automatisk innsendelse av posisjonen din selv om du ikke vil bli kontaktet av SNLA. Ønsker du å ikke lenger motta SMS fra oss, send STOPP til 2113, ta kontakt med oss på telefon 64 90 43 00 eller send en e-post til innsamling@norskluftambulanse.no der du oppgir nummeret du ønsker skal stoppes/slettes. Du kan også stoppe nyhetsbrev på e-post direkte via lenke i e-posten.

Barns personvern

Vi ønsker at Hjelp 113 skal kunne brukes av alle som måtte ønske det, også barn.

Dersom barn skal bruke appen, skal brukervilkårene for appen inngås av barnets foreldre/foresatte.

I disse tilfellene vil appens tilgang til posisjonsdata til barnet ha grunnlag i en interesseavveining, hvor de berettigede interessene er våre og brukerens interesse i at tjenesten fungerer slik den er ment. Brukere som er barn, vil også ha mulighet til å forhåndsregistrere mobilnummer, slik at appen automatisk kan sende posisjon til nødsentralen. Dersom barnet er 13 år eller eldre, kan barnet selv gi samtykke til dette. Dersom barnet er under 13 år, kan barnets foreldre/foresatte samtykke til registreringen.

Vi ønsker ikke å sende SMS for informasjons- og markedsføringsformål til barn. I appen ber vi derfor brukeren bekrefte at vedkommende er minst 18 år dersom vedkommende skal samtykke til dette. Dersom vi oppdager at et barn har gitt samtykke, vil gi iverksette tiltak for å stanse sending av SMS til det aktuelle mobilnummeret.

Helseopplysninger krever at brukeren er over 18 år.

Behandlingsansvarlig

SNLA er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger gjennom appen Hjelp 113. SNLAs systemsjef er hovedansvarlig, og har også det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysningene som lagres hos SNLA.

Personvernombud og dine rettigheter

SNLA har opprettet eget personvernombud som skal ivareta og bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger, herunder retten til innsyn i egne personopplysninger, krav om retting og sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Personvernombudet i SNLA kan kontaktes på personvernombud@norskluftambulanse.no.

Endringer i personvernerklæring

SNLA forbeholder seg retten til å endre personvernerklæring uten advarsel. Endringer vil gjøres på denne siden. Du bør derfor følge med på denne siden for å bli oppdatert på eventuelle endringer.

Kontakt oss

Ved spørsmål om Hjelp 113 og personvernreglene, ta kontakt med oss på personvernombud@norskluftambulanse.no. Ved andre spørsmål om Hjelp 113, ta kontakt med oss på support@snla-apps.no.